Beszállítói lánc

Beszállítóinkat folyamatosan értékeljük fenntarthatósági szempontok szerint, annak érdekében, hogy csak olyan cégek kerülhessenek be szállítói láncunkba, melyek hozzánk hasonlóan felelősségteljesen gondolkodnak és cselekszenek.
A tisztességes munkaügyi gyakorlatot hirdetjük az egész beszállítói láncunkban, így a velünk kapcsolatban álló vállalatoknál tilos a kényszermunka és a gyermekmunka.
Egyértelműen elutasítjuk a konfliktusövezetekből származó ásványi anyagok használatát és ezzel kapcsolatos programjaink átláthatóak.
Évente világítjuk át beszállítóinkat annak érdekében, hogy céges irányelveinknek megfeleljenek.

Emberi jogok és tisztességes munka gyakorlása

Zéró toleranciát alkalmazunk az emberkereskedelem és a rabszolgaság iránt, amint azt az üzleti magatartási és etikai kódexünk, valamint az emberkereskedelem és rabszolgaság elleni nyilatkozatunk is kimondja. Ezenkívül beszállítói magatartási kódexünk megtiltja a kényszer- és börtönmunka alkalmazását. Annak biztosítása érdekében, hogy beszállítóink az értékeinknek és a normáinknak megfelelő módon cselekedjenek, bővítettük a beszállítói magatartási kódex iránti elérhetőségünket és elkötelezettségünket. Ezen tevékenységek részeként közzétettünk egy beszállítói felelős munkaügyi politikát, amely meghatározza azokat az előírásokat, amelyeket elvárunk az ellátási láncunktól, hogy biztosítsák a szállító munkakörülményeinek biztonságát, valamint, hogy a munkavállalókat méltósággal és tisztelettel kezeljék.

Tagja vagyunk a felelősségteljes üzleti szövetségnek (RBA), a világ legnagyobb ipari koalíciójának, amely a globális ellátási láncok vállalati felelősségvállalásával foglalkozik. Részt veszünk az RBA felelős munkaügyi kezdeményezésében (RLI) is, amely egy több iparágat átfogó, több érdekelt felet magába foglaló kezdeményezés, amelynek középpontjában az áll, hogy a globális ellátási láncban dolgozók jogait következetesen tiszteletben tartsák és előmozdítsák. Kiértékeljük továbbá az RLI felelős munkahelyi programjának, a felelős munkaerő-felvételi programnak és a kiegészítő validált ellenőrzési folyamatnak (SVAP) nyújtott útmutatásokat és eszközöket annak megállapítására, hogy mely eszközök lehetnek a leghatékonyabbak a munkaerő-kizsákmányolás körforgásának megszakításában.

Fenntartható beszállítói lánc

Rutinszerűen értékeljük beszállítóink termékeinek minőségét és fenntarthatóságát, valamint azt, hogy megfelelnek-e bizonyos társadalmi felelősségvállalási követelményeknek és mutatóknak. Felülvizsgáljuk a szabályozott anyagok alapanyagait és alkotóelemeit, hogy megvizsgáljuk termékeink megfelelőségét az ügyfélspecifikus követelményeknek és az ipari szabványoknak (halogénmentes, ólommentes), valamint más alkalmazandó szabályozásnak, például a veszélyes anyagok korlátozásának.

Konfliktusásványok

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdei Bizottságának konfliktusásványi anyagokra vonatkozó követelményeivel összhangban egy átfogó konfliktusásvány-programmal rendelkezünk, amely biztosítja, hogy tudatosan ne használjunk ónt, tantált, volfrámot és aranyat (3TG), amelyek olyan forrásokból származnak, amelyek közvetlenül vagy közvetetten finanszíroznak vagy hasznot húznak fegyveres csoportok bányászattal vagy ásványi kereskedelemmel a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy egy szomszédos országban. Évente aktívan vizsgáljuk az ellátási láncunkat a termékeinkben használt 3TG eredetét illetően, hogy biztosítsuk az ésszerű származási országra vonatkozó vizsgálatot (RCOI) (részletek a Konfliktusásványok jelentésünkben). Az Amphenol tagja a felelős ásványokért felelős kezdeményezésnek (RMI) is, amelynek célja, hogy elősegítse a nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának jelentős társadalmi és környezeti hatásainak megértését.

Megvesztegetés elleni politika

Hírnevünk az egyik legfontosabb eszközünk. Ennek a nehezen megszerzett hírnévnek az alapköve az egész világon dolgozó munkatársaink integritása és őszintesége. Az Amphenol üzleti, magatartási és etikai kódexe előírja, hogy minden alkalmazott mindenkor betartsa a törvényeket. Ez magában foglalja az összes törvény betartását azokban a joghatóságokban, ahol működünk. Szigorúan tilos bármilyen nem megfelelő kifizetést vagy kifizetési ajánlatot teljesíteni az üzlet megszerzése vagy megtartása érdekében. Ez magában foglalja a harmadik feleknek történő kifizetések (ideértve a jutalékokat is) megtiltását, akik viszont kormányzati tisztviselőknek vagy más harmadik feleknek fizetnek üzleti tevékenység megszerzése vagy megtartása érdekében. Az Amphenol vesztegetés elleni erőfeszítéseit tovább támogatja egy erőteljes etikai és megfelelőségi program, amely magában foglal egy független belső ellenőrzési funkciót, képzést, valamint visszaélést bejelentő és vizsgálati eljárást, szigorú politikával tiltva a megtorlást. Ezt támogatja a Társaság beszállítói magatartási kódexe is.

Termékfelelősség

Nap mint nap világszerte emberek milliárdjai lépnek kapcsolatba termékeinkkel. A mi feladatunk annak biztosítása, hogy ezek az interakciók biztonságosak, megbízhatóak és eredményesek legyenek.